Vi er sammen med andre, der står overfor en tilsvarende opgave- og ledelsesmæssig kompleksitet, hvor vi mødes i øjenhøjde funktionelt, fagligt og personligt

Ide

Netværk i CCN nærer tanker og ideer til bedre at forstå det liv og den kompleksitet vi står overfor når det handler om mennesker, ledelse og organisation som grundlag for forretning. Som professionelle lader vi os konstruktivt provokere af on-the-edge inspiration kombineret med arbejdsfællesskaber hvor vi sammen undersøger hvad der skal til for at få det bedste frem i mennesker i en organisation.

 

Læring fra andre vidensmiljøer

Vi inddrager læring fra andre vidensmiljøer – det anderledes mangfoldige – i forståelsen af spændingsfeltet mellem det syn vi møder verdenen med og med ydmyghed overfor den virkelighed vi fungerer i og skal bidrage til som professionelle inden for vor metier. I et personligt netværk har vi relationer der gør det muligt og berigende, åbent at anerkende behovet for støtte når vi er usikre på, hvordan de udfordringer vi står overfor skal takles.

 

Der fordres en stor grad af åbenhed, oprigtighed og fortrolighed i netværket, som i kølvandet kan skabe grundlag for en situationsbestemt sparring på og mellem møderne – med hinanden og netværkets ledelse. Styrkelse af en uformel kontakt mellem møderne er et mål i sig selv i udvikling af det enkelte netværk – som netværk.

Læs mere om medlemsskab i CCN

Et rum hvor du kan møde dagens krav forenet med ønsket om situationsbestemt sparring i mødet med morgendagens udfordringer

Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling