Hvert netværk sin identitet og tovholder

Tovholder er forbindelsesofficer i netværket med ansvar for den overordnede proces og kvalitet i forbindelse med udvikling af møder i netværket.

Tovholder er tilknyttet CCN som Associeret Partner i CCN Cope Consulting Networks.

 

En tovholder i CCN kan:
  • Rumme den kompleksitet netværkets medlemmer står overfor i mødet med morgendagens udfordringer.
  • Skabe rammen om udvikling af netværket som netværk.
  • Være tilstede når livet rusker.
  • Være belivende.

CCN er den formelle paraplyorganisation med overordnet ansvar for netværkets kvalitet og står sammen med netværkets tovholder for udvikling af det enkelte netværk som netværk.

Med respekt for det enkelte netværk varetager CCN ansvaret for nye medlemmer som matcher den særlige identitet der kendetegner netværket

CCN yder personlig sparring efter behov og er den instans hvor den enkelte kan adressere problemstillinger herunder særlige ønsker der måtte opstå undervejs – på et neutralt grundlag

CCN står for den administrative drift af netværk.

Vil du vide mere om CCN netværk

Tovholdere i CCN

Morten Daus-Petersen


Associeret Partner

Tlf. 23 38 66 02

Michael Johansen


Ejer

Tlf. 20 42 94 86

Per Krogager


Associeret Partner

Tlf. 20 25 10 79

Susanne Rønskov Hermann


Associeret Partner

CCN Cope Consulting Networks

Tlf. 20 35 18 38

Ulrik S. Tinggaard


Associeret Partner

CCN Cope Consulting Networks

Tlf. 30 83 44 64


Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling