Nyheder med holdning

Top-of-MiND’s, Netværk for Internationale Koncern HR Ansvarlige (under etablering)

Top-of-MiND’s er et personligt netværk, hvor Koncern HR ansvarlige der arbejder internationalt, kan dele viden og erfaringer med hinanden og på det grundlag inspirere til løsninger på de problemstillinger og udfordringer netværkets medlemmer står overfor. Vi ønsker at etablere relationer, der gør det muligt at vi kan ’blotte’ os og turde udvise den form for ”svaghed”, hvor vi åbent anerkender behovet for støtte når vi er usikre på, hvordan de udfordringer vi står overfor takles – men i en balance, hvor der også er plads til, at vi kan ’blære’ os af de resultater vi hver især har opnået.

Kontakt
I CCN tror vi på (guiding beliefs)

Netværk er ens eget valg, hvor du viser andre at du vil. Netværk handler også om at få – når du giver. Vi har ikke kroge i hinanden. Vi er for hinanden. Vi kan være flere, vi kan være færre. Få blot en anden mulighed. Vi tror på en for alle – alle for en. At turde blotte sig er givende og modigt – at blære sig? Først gøre, så få. Erfaring er en selvhenter. Udvikling sker i samspil med andre. At være i netværksliv er en investering og et medansvar for et godt liv sammen.

Kontakt
Global MiND – Om Menneskelig Indsigt og Organisatorisk Udvikling i et Multikulturelt Miljø

Global MiND er et personligt netværk, hvor HR ansvarlige med fokus på udvikling af mennesker, organisation og ledelse i en international kontekst, kan dele viden og erfaringer med hinanden og inspirere til løsninger på netop de problemstillinger og udfordringer netværkets medlemmer står overfor. I det perspektiv ønsker vi at etablere relationer, der gør det muligt og berigende, åbent at anerkende behovet for støtte når vi er usikre på, hvordan de udfordringer vi står overfor skal takles. Dette fordrer en stor grad af åbenhed, oprigtighed og fortrolighed i netværket, som i kølvandet kan skabe grundlag for en personlig uformel og situationsbestemt sparring mellem møderne….

Kontakt
Vækst i Nye Dimensioner (ViND III) Netværk for HR Partnere og Senior HR Konsulenter Samt HR Managers i mellemstore virksomheder

Netværket er et fristed hvor det er legalt at bevæge sig bort fra hverdagens mangfoldighed af dag-til-dag problemstillinger. Et fristed hvor vi sammen kan bevæge os op og anskue funktionens udfordringer i et større og et fremtidsrettet perspektiv – på det store lærred.   Formålsbeskrivelse: ” Vi vil adressere HR funktionens rolle og opgavemæssige udfordringer på en måde der forener et voksende behov for forretningsdrevet HR – med den enkeltes behov for personlig situationsbestemt sparring i mødet med denne udfordring.  ”Vi vil udvikle konkrete initiativer til hvordan HR – tæt på forretningen – kan skabe ønsket merværdi gennem frigørelse af det potentiale en…

Kontakt

Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling