Når behovet for faglig og personlig sparring er størst

Medlemskab i CCN

Medlemskab i CCN er personligt. Vi bygger på en fælles værdi: En for alle – alle for en – i og på tværs af netværk.

Netværk i CCN er tilstede når behovet for faglig / professionel og personlig sparring er størst- også når arbejdslivet rusker.

Vi bygger på langvarige relationer. Netværket får et langsigtet perspektiv, fagligt berettiget men ikke mindst når det bæres af stærke personlige relationer baseret på fortrolighed.

Kendskabet til hinanden understøtter udvikling af tillid. Når tilliden gengældes er der tale om gensidig tillid. Gensidig tillid er tændsatsen til fortrolighed.

Det er gennem kendskabet til hinanden som fagprofessionelle og som dem vi er som mennesker at vi kan vokse sammen og have glæde af et værdifuldt samvær.

Sammensætning af netværk

Vi kan møde hinanden i øjenhøjde. Vi står overfor en jobmæssig kompleksitet i hverdagen der matcher hinanden og med en erfaringsrigdom der gør at vi sammen kan forholde os til de udfordringer vi står overfor i de positioner vi har ansvar for og skal stå på mål for.

Forud for deltagelse i netværk er det derfor vigtigt at vi møder hinanden og synkroniserer indbyrdes forventninger til det at være en del af et netværk i CCN regi.

Synkroniteten er forudsætningen for at være i en sammenhæng der giver mening og kan understøtte personlig og faglig udvikling i et fremadrettet perspektiv og i mødet med morgendagens udfordringer. Intet er overladt til tilfældighederne.

.... Styrkelse af en formel kontakt mellem møderne er et MÅL i sig selv

Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling