Jeg bruger dette netværk til at dele professionelle udfordringer og få sparring fra andre ligesindede i sammenlignelige

Michael Holm, HR Senior Manager, Lego

På kanten af sin ikke-viden

At prioritere deltagelse i netværk – til gavn for virksomheden som sponsor og den enkeltes ønske om udvikling i lyset af egen organisations behov for fornyelse og fremdrift med udgangspunkt i den rolle netværksdeltageren har.

Den formelle ramme er i orden. Hvert møde sit liv – sin egen agenda, levende, velforberedt, relevant. En agenda som understøtter netværkets ide og særlige identitet samt deltagerens behov for faglig sparring og udvikling på højt niveau. Og med ambitionen at støtte udvikling af egen organisation funktionelt med ny indsigt med fokus på fremtid mere end fortid – on the edge.

Den formelle ramme og værdien heraf berettiger sig selv. Merværdien opnås uformelt.

Uformelt personligt med muligheden for at bringe sig selv og egne problemstillinger i spil overfor andre ligestillede uden navn og adresse – opnå neutral sparring situationsbestemt baseret på tillid og fortrolighed.

Det skal være berigende at være i et netværk

Annette Aaskov, HR Chef - PostNord Danmark, Medlem i MiND II

Som HR chef bliver jeg jævnligt kontaktet af forskellige netværk, som tænker at det er vigtigt for mig, eller andre chefer/ledere i min organisation, at blive en del at lige netop deres netværk. Mange netværk er afprøvet i den sammenhæng og de værdiskabende netværk er der ganske langt imellem Læs

For mig er et værdiskabende netværk, et netværk som kombinerer høj faglighed med personlig udvikling - og når netværksmøderne blive møder man bare må deltage i. Sådan en netværksoplevelse har jeg haft med Mind II. En oplevelse af kompetent faglig og menneskelig sparring med chefer på eget niveau, faciliteret af en yderst inspirerende og dynamisk torvholder – et åndehul i en travl hverdag.


Lars Ulslev Johannesen, HR Director - Netcompany, Medlem i MiND IV

”CCN er et fantastisk netværk, der udmærker sig ved et højt fagligt niveau med selektererede topprofessionelle ledere og HR specialister. Vi mødes på skift i hinandens virksomheder, hvilket giver en unik indsigt og utrolig inspiration i måden hvorpå andre bedriver HR og ledelse på. Jeg har gennem mit medlemskab udviklet mig både fagligt og menneskeligt. Læs

Det er altid muligt at få kvalificeret sparring på de udfordringer du står overfor arbejdsmæssigt, og blive udfordret på de områder, hvor din virksomhed eller du selv excellerer. Det er et personligt netværk, hvilket betyder, at medlemskabet følger dig. At netværket er personligt er en styrke – en styrke der danner grundlag for sammenhold og fortrolighed i grupperne, som skaber fundamentet for en værdiskabende og ærlig dialog om dine udfordringer. Det er vigtigt, at du har et åbent sind, og er indstillet på at yde noget for de andre i netværket, så skal investeringen nok komme dig mangfoldigt tilbage.


Mogens Poulsen, Director PS, HR Projects - Novo Nordisk, Medlem i MiND I

Jeg har været med i CCN netværk siden foråret 2000 - og er det fremadrettet. I det hele taget er netværket præget af, at de fleste medlemmer har været med længe! Jeg har været medlem af flere andre netværk i kortere perioder, men må konstatere at ingen andre er som mit CCN netværk. Læs

I de fleste netværk er fokus erfaringsudveksling om konkrete faglige strategier, tidens problemer og opgaver samt værktøjer.

I min CCN netværksgruppe er det de enkelte netværksdeltager der er i centrum. Der er skabt en ramme, hvor du på en meget ukompliceret måde "er det du bidrager med". Det er blevet et frirum for travle og meget kompetente mennesker, hvor der er rum, tid og plads til refleksion.

Vi bliver gennem yderst relevante indlæg - og for erhvervsledere ofte med utraditionelle vinkler - inspireret og udfordret på "tidens trends" og dilemma´er. Et eksempel herpå er spændingsfeltet mellem dagens krav til produktivitet i virksomhederne samtidig med vigtigheden af at skabe meningsfuldhed for den enkelte i organisationen.

Nøgleord der kendetegner mit CCN netværk, er: Værdier og dybde, relationer og nærvær, inspirerende og udfordrende samt meget veltilrettelagte og gennemførte møder.

Så da dette er det absolut mest givende netværk jeg har været medlem af, ser jeg fortsat frem til mange spændende netværksaktiviteter i CCN.


Jan Brink Nielsen, Change Management Lead - NCC Danmark, Medlem i MiND III

CNN netværk differentierer sig i forhold til andre – mere traditionelle netværk - ved at være stærkt faciliteret, så både form og indhold giver stort udbytte på en yderst professionel måde. Samtidig tilbyder netværket både en HR faglig men ligeså vigtig en personligt udviklende vinkel. Læs

CNN netværket udmærker sig også ved, at sammensætningen af netværkere i de forskellige netværk tager en række meget relevante hensyn. Stor homogenitet i forhold til fagligt og organisatorisk niveau. En spændende differentiering på menneskelige profiler samt en god differentiering på brancher og geografi. Dette giver et rigtigt godt samspil på netværkets aktiviteter, der balancerer fint mellem gensidig forståelse og indsigt på den ene side og lyst til udfordringer samt forskellige vilkår og tilgange på den anden.

Netværkets form er baseret mere på undren og HVORFOR fremfor ”hvad har jeg/vi gjort” og HVORDAN. Der er fokus på årsager og ”valg af forskellige værktøjer” mere end hvordan værktøjet skal bruges.

Udbyttet for mig er tosidet. Afhængig af, hvor jeg lige er personligt og hvor meget overskud jeg har, kan jeg vælge blot at være tilstede i et frirum, hvor jeg bliver inspireret af kolleger, venner eller eksterne specialister/tænkere/andre. Her går jeg så hjem med ny energi – klar til morgendagen. Jeg kan også vælge aktivt at involvere mig i diskussioner, bidrage med mine holdninger og erfaringer. Dette er så typisk et møde, hvor jeg i højere grad bliver ”flyttet i overbevisninger og holdninger” eller få konkret viden med hjem.


Bo Grastrup, Head of HR Development - Haldor Topsøe A/S, Medlem i MiND V

Jeg har været en del af CCN isiden 2004. Da Michael spurgte mig om, hvorfor jeg egentlig var med, havde jeg faktisk lidt svært ved at sige præcis hvorfor. Jeg tror, at det skyldes, at det bare virker rigtigt og helt naturligt for mig, at være med i hans netværk. Jeg har gennem årene været med i to forskellige CCN netværk og er nu på vej ind i det tredje.
Læs

Årsagen til det sidste skifte er, at jeg har fået nyt job med et stærkere globalt perspektiv. Kort efter jeg var startet i jobbet, kontaktede Michael mig for at høre, om det gav bedre mening for mig at skifte. Det er et godt eksempel på, hvorfor jeg er glad for CCN. Der bliver taget udgangspunkt i hvert enkelt medlem, og de behov, som den enkelte står med.  
Personligt har min deltagelse i netværket udvidet mit faglige netværk, og jeg er blevet en langt bedre netværker gennem de seneste par år. Hvor banalt det end lyder, så får man lige så meget tilbage, som man lægger i netværket. Jeg har altid glædet mig til netværksmøderne, hvor jeg får et frirum til at tænke i andre baner, end jeg plejer, og udfordre mig selv og blive udfordret af andre. Det er ren benzin på min motor. Der til kommer de personlige relationer, som netværket giver, og som jeg trækker på mellem møderne.
Når jeg tænker nærmere over det, så er der faktisk mange gode grunde til, at jeg har været med gennem årene, og fortsat ser mig som aktiv netværker i de kommende år. Det er en god investering fagligt og personligt.  


Kenneth Bergstrøm Andersen, CFO & Executive Vice President - Tajco, Medlem i EViP

Jeg oplever at træde ind i et rum, hvor der hersker en personlig accept og anerkendelse af de tilstedeværende kompetencer og erfaringer hos deltagerne imellem. Uden at være envejs udbytte orienteret er der denne ånd af "du har noget jeg / vi kan bruge.
Gruppen er klogt sammensat af personligheder med vidt forskellig baggrund, uddannelse og livsforløb. Læs

Der er ikke sat et hold af 11 x Messi - tværtimod er der en god dosering af forsvarsspillere midtbane folk og angribere.  Der eksisterer ikke nogen "ligegyldigheder" her - det er folk der vil og kan bidrage - there is a will to do.

At træde ind i det rum - giver mulighed for såvel personlige som faglige gevinster. Det er de facto ikke muligt at være til et møde, uden at gå hjem med noget i bagagen på begge fronter.  Såvel indhold som form af seancerne er top professionelt orkestreret og jeg har endnu ikke oplevet et kun halv godt møde!

At det ditto er rare mennesker, der velvilligt åbner op for en fortrolig dialog også på 1:1 plan skulle der være brug for det - er bare super."


Kristian Hedegaard, Head of Global HR - Falck Safety Services (Global), Medlem i MiND V

Efter deltagelse siden 2003 i 3-4 forskellige CCN netværksgrupper, sidder jeg stadig i et af CCN’s netværk. Gennem tiden er jeg naturligvis blevet kontaktet mange gange af andre netværksudbydere m.h.p. deltagelse, men jeg har endnu ikke vurderet at de kunne tilbyde noget som jeg ikke allerede får og hvorfor så springe fra? Læs

Flere gange har selvfølgelig stoppet op og tænkt, hvad er det som gør at jeg fortsætter her?
Hver gang vender jeg tilbage til de samme 4 elementer, som i mine øjne rækker ud over de generelle fordele ved at bruge tid på at være i netværk, og som derfor ikke er noget der er givet:

Først og fremmest så har jeg i alle de CCN netværk jeg har deltaget været et godt match af deltagere. Folk der havde nogenlunde samme udfordringer. Hen ad vejen er der naturligvis sket forandringer for deltagerne og nogen er gået, andre er kommet til.

Jeg har også skiftet netværk på tidspunkter hvor min hverdag har forandret sig og et af de andre netværk nok var mere passende. Der er altid taget konstruktivt i mod sådanne ønsker og en enkelt gang var skiftet faktisk på CCN’s opfordring

Et af elementerne jeg altid godt har kunnet lide ved CCN’s netværksmøder er at der ofte indgår eksterne oplægsholdere. Udover at det er interessant at få andre perspektiver på hverdagen end dem vi i branchen bibringer, så har dem som har været inviteret ind, altid haft et ganske højt niveau.
Sidst men ikke mindst (og helt afgørende for netværkets udvikling) så har de facilitatorer der er knyttet til det enkelte netværk alle været dygtige, inspirerende og inkluderende – og sørget for den røde tråd i hvad der er arbejdet med.


Finn Buhl Jørgensen, HR Direktør - if..., Medlem i MiND I

Noget ”med hjem” hver gang. Et frirum fra dagens mange gøremål, udvider horisonten, sat sin egen situation lidt i relief, netværk, mulighed for bench mark, trends i markedet indenfor HR området, vidensdeling, inspirationskilde, udveksling af erfaringer /ideer/koncepter, mange brancher repræsenteret. Læs

MiND I er et frirum fra dagens mange gøremål som udvider horisonten og sætter egen situation og udfordringer I relief. Hvor jeg som personaledirektør får mulighed for bench mark af egen funktions prioriteringer samtidig med at blive provokeret I forhold til morgendagens udfordringer.

Det er et frirum hvor vidensdeling er I focus og samtidig en inspirationskilde
der skaber rum for udveksling af erfaringer, ideer og koncepter og med HR kolleger fra andre virksomhedsmiljøer - på samme niveau.

I MiND I kan vi dele i øjenhøjde. Jeg får noget med hjem hver gang.
 
·         Noget ”med hjem” hver gang
·         Et frirum fra dagens mange gøremål
·         Udvider horisonten
·         Sat sin egen situation lidt i relief
·         Netværk
·         Mulighed for bench mark
·         Trends i markedet indenfor HR området
·         Vidensdeling
·         Inspirationskilde
·         Udveksling af erfaringer/ideer/koncepter
·         Mange brancher repræsenteret


Et medlemskab af et netværk i Cope Consulting Networks er en gave –

Poul Odgaard Holck, HR DIRECTOR, CARLSBERG DANMARK A/S

Kim Brede Wagner, Driftschef - Frederiksberg Renovation, Medlem i ViP

Jeg har være med i CCN siden 2003. Det er det andet netværk jeg deltager i og heri ligger en af CCN’s store styrker. I kraft af du udvikler dig, får andre stillinger eller bevæger dig rundt i organisationen, lykkes det Michael at matche styrker, interesser og faglighed, så alle parter bliver udfordret samt ny læring tages med hjem. Læs

En anden styrke er det personlige nærvær der altid er fra netværkets tovholder, men i høj grad også fra de øvrige i netværket. Hver gang vi mødes, giver det mig et frirum hvor jeg dels bliver udfordret personlig – på den gode måde, dels møder helt ukendt perspektiver på arbejdsmæssige problemstillinger. Der er altid en ny spændende oplægsholder eller vinkel, der giver anledning til refleksion og fornyet inspiration på ens arbejdsliv.
 
Jeg kan på det varmeste anbefale et medlemskab af CCN – det er personligt – uanset om du er HR Partner, eller virksomhedsleder”.

Ketty Guldberg Madsen HR og Kommunikationsdirektør - Dansk Kabel TV, Medlem i MiND III

Jeg har været en del af CCN siden 2003. Netværket giver mig inspiration til min egen personlige udvikling og til mine daglige opgaver på taktisk og strategisk niveau. Netværket udvikler sig konstant. Nøglen til dette er deltagerne, men også Tovholderens gode ”teamledelse” og det engagement han ligger i at netværket fungerer som en enhed i bevægelse. Læs

CCN er et netværk man aldrig bliver færdig med og heller ikke gror fast i. I netværket bliver man provokeret og flyttet i holdning og adfærd.

Poul Odgaaard Holck, HR Director - Carlsberg Danmark A/S, Medlem i MiND II

CCN flytter grænser og skaber nye muligheder – både forretningsmæssigt og personligt. Det lyder enkelt og naturligt, men det ved alle, som har deltaget i forskellige netværk, at det er det ikke – Det kræver noget helt særligt. CCN kan dette særlige, og det er garanti for et værdiskabende udbytte for medlemmerne i netværkene. Læs

Dette skabes gennem følgende:

Medlemmerne udvælges altid med omhu og ud fra såvel den enkeltes personlige
og faglige kompetencer som ud fra det aktuelle netværk og de medlemmer som allerede er i netværket.

Netværkene er altid i en konstruktiv bevægelse og udfordrer på den måde det eksisterende og skaber
således udvikling for medlemmerne både individuelt og som gruppe.

Netværkenes størrelse på ca. 10-12 medlemmer bidrager til, at der hurtigt kan skabes et tillidsvækkende
forum for udvikling og udveksling af erfaringer.

Netværksaktiviteterne faciliteres professionelt af netværkets tovholder og andre anerkendte personer fra
forskningsmiljøer og erhvervslivet.

Et medlemskab af et netværk i CCN er en gave – som hvis du vælger at pakke den op
– vil give dig nye relationer, flytte grænser og med sikkerhed give værdi i din hverdag.

Jeanette Hornuff, Specialkonsulent - Rigspolitiet, Medlem i ViND II

Tak for snakken - jeg var glad for, at jeg var heldig at fange dig på telefonen. Som sagt har jeg haft dig i tankerne i forhold til den type netværk, som jeg selv er med i - i mit tilfælde et netværk for HR business partnere kaldet ViND II - Vækst i Nye Dimensioner. Læs

Tak for snakken - jeg var glad for, at jeg var heldig at fange dig på telefonen.

Som sagt har jeg haft dig i tankerne i forhold til den type netværk, som jeg selv er med i - i mit tilfælde et netværk for HR business partnere kaldet ViND II - Vækst i Nye Dimensioner.

CCN bygger som netværksorganisation på et værdigrundlag om at være et sympatisk menneske, at værdsætte dialog, åbenhed, refleksion og gensidig respekt.

Det, jeg synes, adskiller CCN netværk fra så mange andre er, at det er personlige, professionelle netværk, hvor man er matchet både menneskeligt og fagligt ift. den gruppe, man indgår i. Desuden er Michael og hans partnere ualmindeligt gode til at gøre de konkrete møder relevante og vedkommende. Derfor har møderne høj prioritet for medlemmerne (jeg kender flere fra andre netværk end mit eget).

Det gik som nævnt op for mig for nylig, at der udover HR-netværk på forskellige niveauer er et netværk for topledere, kaldet Executive ViP - Vækst i Perspektiv.

Jeg tror, at det kunne give et refleksionsforum, som måske kunne være interessant for dig.

Når der kommer nye deltagere ind i et netværk foregår det typisk ved, at nogen af os deltagere møder nogen og tænker, at de måske ville sætte pris på og have lyst til at indgå i netop dette værdigrundlag og konceptet for arrangementerne. Derfor har jeg nævnt for Michael at vi har talt sammen.

Jeg vedhæfter - efter aftale med Michael - deltagerlisten og en beskrivelse af idéen med topledernetværket, så du kan læse lidt mere om det. Hvis du er interesseret i at høre nærmere, vil Michael komme til en kop kaffe og en uformel snak hos dig, hvorefter du kan vurdere, om du synes, at det giver mening for dig. I så fald ville jeg give ham dit navn, mobil-telefonnummer, mailadresse og geografisk adresse - men jeg gør selvfølgelig ingenting, før jeg har fået et praj fra dig, om du er interesseret i, at han kontakter dig.

Hav en rigtig god pinse!

De bedste hilsner fra Jeanette Hornuff

Henrik Sønksen, Direktør - Viventes, Medlem i ViND I

Netværk hvor der filosoferes over den dybere mening med og virkningen af HR, etik og respekt for mennesker i forandring. Forståelse af de psykosociale barrierer i humane forandringsprocesser. Relationsbaseret udvikling af HR chefer i nationale og internationale virksomheder. Kanten og nerven i netværket er et tæt samarbejde med kernekompetente ressourcepersoner. Læs

Lødighed i netværket, i relationen og i HR
Et ståsted for HR chefer

Vibeke Riise, Head of People Operations DK - Coloplast A/S, Medlem i VIP

Som ansvarlig for Coloplasts personaleadministration i Danmark er min dagligdag optaget af opdateringer om lovstof, overenskomster, regler og guidelines. Som medlem af ViP II får jeg inspiration til mit lederskab. Gennem netværksmøder med forskellige temaer og indlægsholdere oplever jeg et mentalt åndehul i hverdagen. Læs

’Mennesket’ er i centrum, hvilket giver mig et mere holistisk billede af og forståelse for min rolle som leder.
 
Endvidere giver samværet med netværkets øvrige medlemmer god sparring. Den fortrolighed, respekt og tillid, der præger netværket, giver mulighed for at vende problemstillinger, det ellers kan være svært at vende med andre … og så har vi det rart sammen.

Michael Holm, Senior HR Manager - LEGO Group, Medlem i ViND II (Jylland/Fyn)

Jeg har nu været en del af VIND II siden 2011 og bruger dette netværk til at dele professionelle udfordringer og få sparring fra andre ligesindede i sammenlignelige funktioner. Fællesnævneren for deltagerne i netværket er en passion for vores respektive områder, tung ekspertviden samt et ønske om personlig og professionel udvikling. Læs

Samtidig med at have et frirum til at tænke "ud af boksen" giver netværket altid et nyt og spændende syn på konkrete emner, som har relevans for netværket.
Netværket er styret af en professionel og dynamisk tovholder som altid sikrer gode rammer og samtidig faciliterer interessante diskussioner i netværket.

Per Krogager, Group VP HR - Eltel Networks, Medlem i Top-of-MiND

Jeg har igennem de seneste 10 år jævnligt haft kontakt med flere forskellige netværksgrupper i CCN Cope Consulting Networks. Hver gang er jeg blevet slået af, hvordan CCN som netværksorganisation som ingen anden formår at skabe den professionelle intimitet, der er så befordrende for læring og udvikling. Og for at have det sjovt, mens man lærer. Læs

En sjælden og berigende egenskab, som både deltagere og oplægsholdere tydeligvis værdsætter rigtig meget.

Mette Marie Langenge, Lederkonsulent - HK, Medlem i ViND I

Jeg har været med i ViND 1 siden netværket blev etableret i 2000. I mit netværk henter jeg viden, inspiration og nye vinkler. Både gennem de mange interessante oplægsholdere og i de debatter og samtaler - faglige og personlige – vi har som deltagere Læs

Netværksmøderne fungerer for mig som en slags refleksive pusterum: Her bliver tempoet skruet ned og nærværet op. Jeg oplever ofte en form for mindful, næsten meditativ, tilstand undervejs i møderne – og møderne er tror jeg, blevet en del af min mentalhygiejne. Samtidig har ViND 1 selvfølgelig alle de oplagte netværksfordele: Kontakt til mennesker som jeg deler arbejdsudfordringer med, men som ikke er en del af mine egne arbejdspladscirkler, mennesker som jeg personligt kan hente inspiration, ideer og synsvinkler fra, mennesker som jeg bibeholder den samme kontakt til uanset om min arbejdsplads ændrer sig.
At CCN som facilitator altid er opmærksom på den enkelte deltagers arbejdsliv, karriere og trivsel, og samtidig meget omhyggelig med at udvikle netværket og dets sammensætning, er uden tvivl en væsentlig faktor for at netværket er så vellykket.

Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling