Netværksdynamisk Udvikling

Et værdifuldt netværk er et netværk der har sin egen identitet. Hvor vi er enige om hvad det vil sige at gå til netværk. Hvad skal udbyttet være og hvordan skaber vi rammen der tilgodeser netværkets formål herunder krav til netværkets tovholder og dennes faglige og personlige egenskaber knyttet til netværkets ønsker til udvikling som netværk.

Et netværk for globalt orienterede Koncernpersonalechefer prioriterer læring i et arbejdsfællesskab primært knyttet den faglige, funktionelle udfordring i et internationalt miljø og hvor brugen af eksterne inspiratorer som udgangspunkt er fraværende. Værdien skabes i dialogen deltagerne imellem, forenet omkring konkrete velformulerede cases og hvor netværksmødet afvikles som en ren arbejdsproces.

Et andet netværk for senior HR direktører/chefer prioriterer on-the-edge inspiration når det handler om mennesker og hvor ideen i høj grad er, at få provokeret egen model af verden i et mere eksistentielt perspektiv –komme på kant af sin ikke-viden som kontrast til den store viden opsamlet gennem mange år.

Et tredje netværk for HR directors med fart på karrieren vælger i en periode at bruge hinanden i en personlig situationsbestemt sparring om egne udfordringer – hjælper, støtter og inspirerer hinanden i egen udvikling – i et arbejdsfællesskab. For efter 1 ½ år at vende tilbage til en mere fagligt baseret tilgang suppleret med personlig ekstern inspiration on-the-edge.

Et fjerde netværk for erfarne HR Business Partnere fokuserer på funktionens udfordring i et fremadrettet perspektiv med afsæt i egen virksomheds behov for forretningsmæssig udvikling gennem mennesker. Hvor mødet med hinanden skal ske i en smuk forening af et arbejdsfællesskab understøttet af ekstern inspiration med kritisk stillingtagen til den rolle den enkelte har.

Et femte netværk for Koncernudviklingsansvarlige med Globalt Fokus arbejder med Globalt Fokus levende faglige, internationale problemstillinger suppleret med On-the-edge inspiration når det handler om udvikling af mennesker og organisation i et multikulturelt miljø.

Hvert netværk sin særlige tilgang. Og en tovholder der matcher.

Et netværk er en levende organisme – en organisation i udvikling. Derfor er det vigtigt at det indholds og procesmæssige fundament kan bære, og med jævne mellemrum kommer under lup.

Måske den netværksdynamiske diamant skal slibes anderledes for at få flere nuancer med?

Netværksdiamanten

 

netvaerksdiamant

Hensynet til den enkelte er vigtigere end hensynet til helheden. Vi vokser i forskelligt tempo og retning. En netværker kan vokse ud af sit netværk. Nyt jobindhold, ny funktion, nyt ansvar. Behovet for personligt tilhørsforhold og faglig sparring udfordres og skal tilgodeses – selvom det kan være svært at sige farvel til gode netværkskolleger der gennem årene har fået en særlig betydning.

Det er netværkets tovholder – tæt på – og CCN’s ansvar, at denne screening finder sted, alternative muligheder tilbydes, måske nyudvikles.

Intet er statisk når det handler om mennesker – udvikling er en livsproces og dermed et vilkår for hver af os – men også for et netværk som en organisation af mennesker. Det skal vi respektere og leve med. Det er endegyldigt og universelt.

 

CV - Michael Johansen

  • Stilling:

  • Ejer af CCN

  • Født:

  • 16. juni 1957

Praktisk baggrund

  • 2005 -

  • Ejer CCN Cope Consulting Networks

   Med primært fokus på Netværk inden for HR og Ledelse samt rollen som personlig støtte for deltagere i CCN netværk når behovet er der

  • 2000

  • Indehaverpartner COPE Consulting

   ”Som under Dansk Management Center” - nu i eget regi i kollegialt partnerskab med Finn Steen-Andersen, tidligere Faglig Direktør i DMF, nu CfL

  • 1991

  • Underdirektør Dansk Management Center (senere DMF nu CfL)

   Konceptudvikling og gennemførelse af åbne og virksomhedstilpassede Lederudviklingsforløb

   Udvikling af Taksonomi knyttet til Stadier for udvikling af et Personligt Lederskab

   Udvikling af Funktionsorienteret Lederudvikling som Ide og Koncept herunder initiativtager til etablering af Funktionsorienterede Udviklingsnetværk samt netværket OPUS (Organisations Psykologisk Udvikling på Strategisk niveau)

   Projektchef for DGO Den Grænseoverskridende Organisation - om udvikling af grænseoverskridende organisationsformer med fokus på øget kundefokusering, øget produktivitet og medansvarlighed blandt de ansatte

   Udvikling af en organisatorisk - filosofisk ramme til at forstå forudsætninger for frigørelse af
   menneskets potentiale i en organisation – I spændingsfeltet mellem Tændthed og Udbrændthed

  • 1989

  • Virksomhedskonsulent Industrirådet (nu DI)

   Strategiudvikling og strukturtilpasning for SME knyttet til Danmarks medlemskab af EU

   Lederudvikling for medlemmer i Industrirået

  • 1983

  • SAS - Danmark, Sverige (HO), Japan

   Salg, Produkt/Marketing, Forretningsudvikling, Strategiprocesser, Projektledelse

  • 1983

  • Cand. Merc. Handelshøjskolen i Aarhus

Teoretisk Uddannelse:

  • 1995-1996

  • PIL 9 Perspektiv i Ledelse, Dansk Management Forum. Et 8 måneders Udviklingsprogram for Topledere

  • 1997-1998

  • OPU 2 (Organisations Psykologisk Udvikling) – et 2 årigt udviklingsforløb

  • 1994

  • INSEAD - Global Trends

Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling