Netværk har i mange år været rammen om mine vigtigste læringsmiljøer. På et tidspunkt i mit professionelle liv, var det tydeligt, at jeg havde behov for at erstatte formel uddannelse og kurser med et dynamisk læringsmiljø, hvor læringen bygger på erfaring, praksis – og ikke mindst stærke personlige relationer.

Nu bruger jeg meget tid på netværk og “networking”. Jeg har ofte rollen, som den der bringer mennesker sammen i nye netværksrelationer – ud fra tanken: “De har gavn af at snakke sammen”. Det glæder mig hver gang det lykkes at skabe nye forbindelser.

Jeg er overbevist om, at vi som mennesker bedst møder kompleksitet og udfordringer med fællesskaber, som både kan løse konkrete problemstillinger og som kan fungere som fora for at lære noget. 

En stærk netværker er for mig – én der tør, at bringe sig selv i spil, én der sætter ord på sin egen tvivl og går ind i netværket, med vilje til at dele egen viden og nysgerrighed på andres.

Et stærkt netværk er et forum, hvor det at lære noget i fællesskab, er i fokus – og hvor konkurrencen og vores individuelle iver efter præstation, er sat udenfor døren for en stund.

CV - Morten Daus-Petersen

  • Stilling:

  • Konsulent HR3D

  • Født:

  • 5. august 1964

Praktisk baggrund

  • 2012 -

  • Sager der Samler - Medstifter og medlem af bestyrelsen

   Sager der Samler er et borgerdrevet innovations- og udviklingsinitiativ, som skaber fællesskaber om at udvikle lokale løsninger på globale udfordringer med udgangspunkt i Aarhus. Vi samler borgere på tværs af baggrund, fag, sektorer og holdninger – og får øje på det vi i fællesskab kan gribe fat i og selv udvikle på. Sager der Samler er rugekasser for udviklingsprojekter vi skaber rammer, proces og inspiration til grupperne – og hjælper med ressourcer til de er selvkørende.

  • 2011 -

  • Associeret Partner CCN Cope Consulting Networks

   Associeret Partner og netværksfacilitator for ViND II netværket for HR professionelle. Netværket mødes 6 gange årligt og arbejder med HR strategier teorier og cases i forhold til det der rør sig i virksomhederne. Netværket er et læringsmiljø, hvor vi bygger på den viden og erfaring de enkelte deltagere sidder med og den nysgerrighed der ligger i at følge med i hinandens hverdag.

  • 2005-2011

  • HR-chef i BDO

   Ansvarlig for fullservice HR funktion med 10 medarbejdere.
   Udvikling af administrativ HR funktion til en strategisk HR funktion med fokus på udvikling af organisationen, ledelsessystemet og understøttelse af forretningsstrategien.
   Drift af centrale HR processer – løn og benefits, kontrakter/jura, HR administration
   Ansvarlig for HR due diligence og integration af 5 virksomheder med tilsammen 350 medarbejdere.

   Regional coordinator for Norden og de Baltiske lande – udvikling og implementering af BDOs Globale HR strategi

  • 2001 -2005

  • Arbejdsmarkedsrådet i Århus Amt – repræsentant DA

   Udformning af den regionale beskæftigelsespolitik og strategi

  • 1997 -2005

  • Personaleudviklingschef ISS Facility Services – Danmark

   Leder af et HR udviklingsteam med 7 ansatte.

   Ansvarlig for rekruttering, leder- og medarbejderudvikling medarbejdermålinger.

   Assessmentcentre – udvikling af ledere og etablering af ny salgsorganisation

   Fusionsproces og organisationsudvikling i forbindelse med ISS´ køb af Jysk Rengøring med 5000 medarbejdere

   Udvikling og drift af Videnscenter for integration - for beskæftigelsesministeriet - et samarbejde mellem ISS, en kommune og et par konsulentfirmaer

  • 1991 - 1997

  • Personaleudviklingskonsulent ISS Danmark

   Afdækning af udviklings og uddannelsesbehov

   Udvikling af uddannelsesprogrammer med fokus på ledelse, kundeservice og kvalitet.

   Facilitering af strategiprocesser på divisionsniveau

   Udvikling og implementering af 1 årigt ledertraineeprogram

   Rekruttering af ledere og specialister

Teoretisk Uddannelse:

  • 1990

  • Cand. Merc Handelshøjskolen – Århus Universitet

  • 1983

  • Studentereksamen – Aabenraa Statsskole

Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling