Et godt netværk er som et inspirerende frikvarter

Hver gang man møder op til et netværksmøde, har man truffet et valg. Skal jeg bruge dagen på at komme lidt længere ned i bunkerne på arbejdet, eller skal jeg tage til netværksmøde. Valget falder (kun) på netværket, hvis det er konkurrencedygtigt. Hvis det giver en værdi, der overstiger fristelsen til at komme lidt længere ned i bunkerne. Hvis det giver mulighed for at blive tanket op mentalt.

Der er næppe een fast formel for, hvordan alle får mest værdi af møderne. Jeg forsøger at lave et mix af især to typer møder:

a. Diskussion med kolleger i netværket af helt aktuelle problemstillinger.

På møderne er man ikke er underkastet det vanlige præstationspres. Man har ikke har noget på spil. Derfor giver de en forrygende mulighed for at få nye vinkler på helt konkrete opgaverne. Her kan man “få 5 ideer til at …” Ideerne kommer fra kolleger, som ikke er “syltede” ind i ens hverdag. Derfor er diskussioner og løsningsforslag forskellige fra dem, man selv har overvejet. Men samtidig er de brugbare, fordi kollegerne i netværket ofte selv har stået i lignende situationer.

b. Diskussion med indlægsholder af mere principielle emner.

Også gode netværk har brug for ekstern inspiration, for at bevare gnisten. Derfor “bruger” vi indlægsholdere som har sat sig grundigt ind i et givent emne. Indlægsholdere. Indlægsholdere som har en kant, og som gerne vil diskutere den. Disse møder giver ikke nødvendigvis løsningen på en given opgave. De giver imidlertid mulighed for at hæve sig op i helikopteren. En mulighed som den travle hverdag kun sjældent giver.

Endelig har det vist sig, at den fortrolighed som netværksmøderne giver, ofte bruges til få sparring med kolleger imellem møderne. Her kan man bruge en eller flere kolleger, når et givent problem opstår, og man har brug for et godt råd eller en times sparing for at kvalificere ens beslutning.

CV - Peter Møller

  • Stilling:

  • Konsulent Impactt

  • Født:

  • 27. juni 1954

Praktisk baggrund

  • 2011 -

  • Associeret Partner i CCN Cope Consulting Networks

  • 2005 -

  • Ejer af Konsulentfirmaet Impactt

   Ejer af konsulentfirmaet Impactt
   Deltaget i udarbejdelsen af flere end 300 organisationsstrategier,
   Gennemført lederudviklingsprojekter i Danmark, Brazilien, USA, Schweiz, Kina
   Undervist MBA studerende som gæsteprofessor på EADA i Barcelona
   Underviser i HR strategi på PWC academy
   Gennemført produktionsforbedringer og teambuilding på alle niveauer
   Været sparringspartner for direktører og chefer i flere OMX virksomheder

  • 2000 - 2005

  • VP HR Novo Nordisk

   Ansvarlig for corporate training og for corporate organisational development
   Ansvarlig for årlige organisational audits for alle direktører
   Var medlem af den gruppe, som vandt pris for mest innovative og profitable projekt – udviklingsprogram for highpotentials i Asien, Afrika og Sydamerika
   Vandt international pris for bedste globale HR-strategi
   Udviklede performance management system
   Gennemførte HR due diligence i forbindelse med acquisition i Sydamerika

  • 1994 - 2000

  • Director HR Novo Nordisk

   Implementerede 1. globale HR strategi, ansvarlig for globale HR-mål
   Ansvarlig for planlægning og gennemførsel 200 afskedigelser Danmark

  • 1991 - 1994

  • Organisationsudviklings konsulent Novo Nordisk

   Planlagde og gennemførte de første obligatoriske lederuddannelser i Danmark
   Gennemførte de første internationale lederkurser for VP og direktører
   Ansvarlig for første globale obligatoriske medarbejder tilfredshedsundersøgelser

  • 1971 - 1991

  • Fra konstabel til kaptajn i Flyvevåbnet

   Gjorde karriere i Flyvevåbnet fra konstabel til kaptajn har primært arbejdet med flyvekontrol af kampfly

Teoretisk Uddannelse:

  • 1990

  • Cand. Psych Københavns Universitet

   Uddannelsen er senere suppleret med en lang række kurser i ind- og udland herunder på Harvard Business School , USA, og IMD Schweiz

  • 1984

  • A-Officer Flyvevåbnets Officersskole

   Suppleret senere med stabskursus

Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling