Et værdifuldt netværk har en professionel, funktionel og personlig vinkel der bygger på nysgerrighed, forundring og med et solidt fagligt forankret afsæt.

Som HR må vi disse år stille spørgsmålstegn ved vores rolle, værdi og prioriteringer, med det formål at skabe øget fokus på større forretningsmæssige resultater og et reelt medansvar for den kommercielle del af virksomhedens udvikling – EBIT.

HR skal i ”den nye ramme” fortsat have basis i orden både inden for aftaler, processer og etik. For at det giver mening i et netværk, skal alle deltagerne have en holdning til de temaer, der debatteres. Temaerne skal drøftes på et strategisk niveau ligesom hvilke konsekvenser, temaerne vil få på opgaver, roller og kompetencer på såvel kort som langt sigt.

 

Den personlige vinkel er i fokus for at skabe interesse, tillid og åbenhed i netværket for herved at øge udbyttet for alle i netværket. Under sådanne rammer kommer der også nye ideer og refleksioner, som kan anvendes i det daglige.

Som tovholder for netværk har jeg et stort ansvar for at skabe den rigtige ramme for inspiration og fortrolighed. Derudover er det min opgave at sikre, at det er de rigtige emner der diskuteres på møderne og at skærpe deltagernes opmærksomhed, så alle bliver skarpere og mere nuanceret i forhold til de drøftede emner.

CV - Søren Juhl Rantorp

  • Stilling:

  • Associeret Partner CCN Cope Consulting Networks

  • Født:

  • 31. maj 1969

Praktisk baggrund

  • 2014 -

  • Associeret Partner i CCN Cope Consulting Networks

  • 2008 - 2013

  • Direktør for HR & Lean i Post Danmark

   Primært ansvarsområde: Udvikling, implementering og koordinering inden for Lean, Excellence og HR og var en del af chefgruppen i Post Danmark med faglig reference til HR direktøren i PostNord. 16 medarbejdere og 40 decentrale HR konsulenter og chefer med faglig reference til mig. Jeg startede som HR chef for Distributionen (HR inkl. aftale vilkår, Lean, udvikling, kommunikation og arbejdsmiljø/OHSAS18001).

   Resultater gennem de sidste 6 år:

   Produktivitetsforøget produktionen med ca. 50 procent ved at integrere HR og Lean strategisk samt operationelt gennem implementering af Lean, kommerciel performence, forandringsledelse og tværgående aktiviteter.

   Reduceret antallet af ansatte generelt i Post Danmark med ca. 40 procent og øget medarbejdertilfredsheden og ledelsesvurderingerne med over 30 procent ved ledelsesudvikling, medarbejder- og specialistudvikling.

   Øget ledelseskraften med ca. 60 procent gennem kommerciel performance management, forandringsledelse, strategisk management planning og ledership pipeline.

   Øget HR produktiviteten med ca. 70 procent med en forbedring af alle HR nøgletal som omkostninger, samarbejdsværdi, handlingseffektivitet m.m.

   Etableret en effektiv og forretningsdrevet HR & Lean afdeling med HR forretningspartnerskab med fokus på kommerciel performence.

   Reduceret uddannelsesomkostningerne med 70 % ved en effektiv og simpel HR-palet inden for strategi, udvikling, læring og uddannelse, koncepter og procesudvikling og integrering af Lean og HR i forhold til kunden, forretningen og organisationsudviklingen.

  • 2006 - 2008

  • Lean Director hos Chr. Hansen

   Primære ansvarsområder: Global strategisk Lean ansvarlig inden for produktion, innovation og administration i tæt samarbejde med direktionen.

   Resultater:

   Indfriede de globalt opstillede strategiske Leanmål, der var inddelt efter kultur, gennemløbstider og effektivitet blandt andet ved at udvikle og implementere Lean og Ledelsesprogrammer med fokus på performence management, forandringsledelse og tværgående aktiviteter.

   Den globale strategi blev gennemført for Danmark, dele af USA, Tyskland, Frankrig, Brasilien og Italien, hvilket resulterede i markant øget kapacitet, økonomiske bundlinjeresultater og en markant forbedret ledelses- og medarbejdertilfredshed.

   Organisationsudvikling inden for ledelse med fokus på performance kultur i samarbejde med lederens medarbejdere.

  • 2002 - 2006

  • Udviklingschef hos Post Danmark – Københavns Postcenter (Post Danmark)

   Primære ansvarsområder:

   Udvikling inden for HR, Lean, aftalevilkår, kommunikation, arbejdsmiljø og sundhed.

  • 2000 - 2002

  • Logistik Manager hos Haburi.com (nu Dress-for-less.com)

   Primære ansvarsområder:

   Logistik- og fabrikschef for 8 medarbejdere (fabrikken var placeret i Tyskland).

   Resultater:

   Fik skabt et driftssikret og simpelt lager samt et logistiknetværk i Europa som bedste kvalitetsmæssige internetvirksomhed inden for logistik (kvalitetsmæssigt, økono-misk og brugervenligt).

  • 1999 - 2000

  • Nordisk Logistik Manager hos Pan Nordic Logistics for Linehaul og Hub struktur i Norden. Arbejdssted: Stockholm, Sverige (datterselskab til Post Danmark)

   Primære ansvarsområder:

   Analyse af logistik for de fire nordiske lande med 10 medarbejdere.
   Resultater:

   15 procent reducering af omkostningerne samt udvikling af to nye produktgrupper og fik skabt et fælles nordisk samarbejde inden for logistik med overordnede mål og rammer.

  • 1997 - 1999

  • Produktionschef hos Internationale Postcenter (Post Danmark)

   Primære ansvarsområder:

   Produktion og logistik for 450 medarbejdere og produktionsledere, med dertilhørende stabsfunktioner, produktionsplanlægning, teknisk vedligeholdelse og Route Managers.

   Resultater:

   Implementering af kvalitetsfremmende aktiviteter og færre omkostninger i produktionen. Det førte Post Danmark frem, så det lå som verdens bedste.

Teoretisk Uddannelse:

  • 2010

  • HD i Strategiske ledelse og Virksomhedsudvikling, CBS

  • 1986 – 1989

  • HH Handelshøjskolen i København, Niels Brock

Når mødet med andre kan skabe bæredygtige ideer og ny inspiration som grudlag for egen udvikling