Global MiND – Om Menneskelig Indsigt og Organisatorisk Udvikling i et Multikulturelt Miljø

Global MiND er et personligt netværk, hvor HR ansvarlige med fokus på udvikling af mennesker, organisation og ledelse i en international kontekst, kan dele viden og erfaringer med hinanden og inspirere til løsninger på netop de problemstillinger og udfordringer netværkets medlemmer står overfor.

I det perspektiv ønsker vi at etablere relationer, der gør det muligt og berigende, åbent at anerkende behovet for støtte når vi er usikre på, hvordan de udfordringer vi står overfor skal takles.

Dette fordrer en stor grad af åbenhed, oprigtighed og fortrolighed i netværket, som i kølvandet kan skabe grundlag for en personlig uformel og situationsbestemt sparring mellem møderne.

Styrkelse af muligheden for en uformel kontakt mellem møderne er et mål i sig selv i udvikling af netværket som netværk.

Denne relation understøttes af et kendskab til hinandens funktionelle faglighed og erfaringer som udspringer fra det arbejdsfællesskab som skal være en integreret del af den mødekultur vi ønsker opbygget.

Indhold

Vi skal bruge hinanden til at løse presserende opgaver samt som inspirationskilde i udvikling af egen organisation – i et internationalt perspektiv. Der ønskes en stor grad af problemorientering hvor dialogen adresserer hvad der har ledt frem til de beslutninger der er truffet, og hvad der var svært.

Møderne skal indholdsmæssigt afspejle medlemmernes udfordringer og adressere:

  • Reelle levende og nærværende strategiske problemstillinger / udfordringer som er synligt bearbejdede og aftalt med værten før mødet og som netværket som netværk fagligt kan forbinde sig med personligt / strategisk / konkret
  • Den globale ramme vi opererer i og de vilkår denne kontekst udfordrer netværkets
    medlemmer med i dagligdagen

….Deltagere

Netværket henvender sig til HR Globalt udviklingsansvarlige med tilsvarende udfordringer, rolle og funktion.

…Det er ambitionen at netværket vokser til 14 medlemmer inden udgangen af 2015.

 Kontakt os for prospekt