Top-of-MiND’s, Netværk for Internationale Koncern HR Ansvarlige (under etablering)

Top-of-MiND’s er et personligt netværk, hvor Koncern HR ansvarlige der arbejder internationalt, kan dele viden og erfaringer med hinanden og på det grundlag inspirere til løsninger på de problemstillinger og udfordringer netværkets medlemmer står overfor.

Vi ønsker at etablere relationer, der gør det muligt at vi kan ’blotte’ os og turde udvise den form for ”svaghed”, hvor vi åbent anerkender behovet for støtte når vi er usikre på, hvordan de udfordringer vi står overfor takles – men i en balance, hvor der også er plads til, at vi kan ’blære’ os af de resultater vi hver især har opnået.