Vækst i Nye Dimensioner (ViND III) Netværk for HR Partnere og Senior HR Konsulenter Samt HR Managers i mellemstore virksomheder

Netværket er et fristed hvor det er legalt at bevæge sig bort fra hverdagens mangfoldighed af dag-til-dag problemstillinger. Et fristed hvor vi sammen kan bevæge os op og anskue funktionens udfordringer i et større og et fremtidsrettet perspektiv – på det store lærred.

 

Formålsbeskrivelse:

” Vi vil adressere HR funktionens rolle og opgavemæssige udfordringer på en måde der forener et voksende behov for forretningsdrevet HR – med den enkeltes behov for personlig situationsbestemt sparring i mødet med denne udfordring.

 ”Vi vil udvikle konkrete initiativer til hvordan HR – tæt på forretningen – kan skabe ønsket merværdi gennem frigørelse af det potentiale en organisation råder over – til gavn for:

  • Virksomheden som forretning
  • Organisationen som kilde til øget produktivitet
  • De ansatte – ledere og medarbejdere som mennesker
     

 

Indhold

Netværksmøder afholdes i deltagende virksomheder som er vært ved mødet.

Temamæssigt omdrejningspunkt udspringer af en højaktuel og levende udfordring som værtsvirksomheden, HR partneren står overfor og som respekterer netværkets ide.

Det indholdsmæssig udgangspunkt omkring møder i netværket er:

1) Virksomhedsspecifik problemorientering

2) Fremadrettede temaer og indsatsområder

3) Provokation

 

Ad 1) Virksomhedsspecifik problemorientering (formiddag)

Heri ligger, at se udfordringen for HR funktionen ud fra en strategisk, forretningsorienteret synsvinkel. Perspektiveringen skal forankres i virkeligheden og tage afsæt i deltagernes egne konkrete problemstillinger og udfordringer.

 

… Deltagere

Netværket henvender sig til erfarne HR Partnere / HR Seniorkonsulenter samt HR Ansvarlige i virksomhedens interne HR funktion, med tilsvarende opgavemæssig kompleksitet, som reflekterer over HR’s rolle i en organisation hvor udfordringen er at se på HR i et perspektiv, som i endnu højere grad kan understøtte virksomhedens forretningsmæssige udvikling.

… for prospekt kontakt os her